Σε κλίμα κατάνυξης η περιφορά του Επιταφίου στην Αγία Αναστασία Πατρικία στο Περιστέρι

Σε κλίμα κατάνυξης και υπό τους αυστηρούς περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημία τελέστηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής η περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας Πατρικίας στο Περιστέρι.

Με μάσκες, αντισηπτικά, αποστάσεις και πιστούς λιγότερους σε σχέση με άλλες χρονιές στις εκκλησίες τελέστηκε φέτος η Ακολουθία του Επιταφίου στους ναούς της χώρας,  λόγω των περιορισμών για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Η περιφορά του Επιταφίου έγινε πέριξ του Ιερού Ναού, χωρίς ακολουθία πιστών, όπως προβλέπουν τα μέτρα πρόληψης που έχει λάβει η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας, ακούστηκαν σε τρεις στάσεις (μέρη) τα λεγόμενα Εγκώμια, από τα οποία τα πιο γνωστά είναι: «Η ζωή εν τάφω…», «Άξιον εστί μεγαλύνειν…», «Αι γενεαί πάσαι…» και «Ω γλυκύ μου Έαρ…».


Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ,
ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελών,
τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα,
σινδόνι καθαρᾷ εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν,
ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον,
ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος,
τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας,
τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος·
ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας
ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας,
πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον·
Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
δόξα σοι.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ταῖς μυροφόροις γυναιξί,
παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς,
ὁ Ἄγγελος ἐβόα·
Τὰ μύρα τοῖς θνητοῖς ὑπάρχει ἁρμόδια,
Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς ἐδείχθη ἀλλότριος.